skip to Main Content
Menu
Un comité de regata de luxe per al Campionat Europeu de Blokart 2017
JuradoDElujo

El campionat Europeu de Blokart 2017 es regirà per les normes IBRA 5a edició publicades al juliol 2015 ( https://www.blokartassociation.eu/images/pdf/rules/IBRA_rules_edition_5.pdf ). Encara que com tots els pilots sabeu aquesta normativa es pot veure modificada mitjançant la Normativa de regata, ja publicada en aquest web o bé en el briefing de pilots a l’inici de la competició.

En aquesta edició del campionat europeu que s’allotjarà a les instal·lacions de LandSailing BCN no podíem comptar amb millor equip per al comité de regates. Les persones encarregades de que les regates i tota la competició abast gran nivell seran:

Lieven Marques com a director de carrera. El Lieven pertany al Blokart Club Nederland i al Belgian Blokart Club. En la seva fitxa de l’EBA trobareu seu extens palmarès. https://blokartassociation.eu/Pilots/Details/14

Nick Glynn, assistirà al director de carrera. El Nick pertany a la British Land Sailing Association (The BLSA) mireu el seu palmarès aquí .

Un altre membre de la British Land Sailing Association (The BLSA) serà el cap d’escrutini, Chris Moore. El Chris serà el responsable de l’escrutini. Tots els carros en competició han de complir la normativa IBRA 5a edició. Aquesta revisió es realitza abans de les regates i pot tenir lloc en qualsevol moment de forma aleatòria. Si decideixes córrer amb equip “dubtós” el teu protesta es gestionarà al final del dia i podries ser retroactivament desqualificat de la competició. Si voleu saber més sobre ell mireu aquí

I finalment i no menys important, Torsten Wullf que pertany al Danks Blokart Forening serà el president del comitè de protestes. Ens agradaria evitar la confrontació tant com sigui possible, però si és realment necessari i inevitable, pots protestar posant-se en contacte amb ell que proporcionarà els formularis apropiats i cobrarà la taxa de protesta. Una protesta pot ser presentada fins a 1 hora després de l’anunci dels resultats provisionals de la cursa en qüestió.

Amb aquest equipàs, què pot sortir malament? Gaudirem molt.

Back To Top